3. มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำ


ในบทนี้เราจะมาสอนท่านบันทึกเลขมิเตอร์ไฟฟ้า เลขมิเตอร์น้ำ โดยเลขเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ตอนสร้าง "ใบแจ้งหนี้" ให้ผู้พัก

โดยข้อมูลเลขมิเตอร์ไฟฟ้า จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ "ห้อง" โดยหนึ่งห้องสามารถบันทึกเลขมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำ ได้หลายครั้ง

หากธุรกิจให้เช่าของท่าน ไม่คิดค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า หรือคิดเหมารวมไปในค่าเช่าแล้ว สามารถข้ามบทนี้ไปได้เลยครับ

3.1. วิธีการ บันทึกเลขมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำ


เราสามารถบันทึกเลขมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำได้จากสองช่องทางหลักๆ ดังนี้

 • ไปที่หน้า สาขา / ห้อง
 • คลิกปุ่ม บริหารห้อง ของสาขาที่เราต้องการบันทึกมิเตอร์ค่าไฟฟ้า/น้ำ
 • หากต้องการบันทึกเลขมิเตอร์ทีละห้อง ให้ไปที่ห้องที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม ไฟฟ้า หรือ น้ำ แล้วคลิกที่ เพิ่มบันทึกเลขมิเตอร์

  หรือ

 • หากต้องการบันทึกเลขมิเตอร์ทีละหลายห้อง ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกเลขมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำพร้อมกันหลายห้อง
 • เข้าไปที่หน้า สร้างใบแจ้งหนี้ (เนื้อหาวิธีการสร้างใบแจ้งหนี้ อยู่ในบทถัดไป)
 • ในช่องที่ให้เลือกข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำ จะมีลิงก์ให้คลิกเพื่อบันทึกข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำ เพิ่ม

3.2. เราควรบันทึกเลขมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำ ตอนไหน?


เราอาจมีคำถามว่า เราควรบันทึกเลขมิเตอร์ตอนไหน? ทุกสิ้นเดือน ทุกวัน หรือ ทุกกี่วัน?

คำตอบคือแล้วแต่กรณีครับ แล้วแต่ว่าธุรกิจให้เช่าของเรามีกำหนดออกใบแจ้งหนี้แบบไหน

 • กรณีที่หนึ่ง : ทุกห้องมีกำหนดออกใบแจ้งหนี้วันเดียวกัน

  ในกรณีที่ธุรกิจเรา มีกำหนดออกใบแจ้งหนี้ทุกห้องวันเดียวกันหมด เราก็แค่จำวันนั้นไว้
  เมื่อวันนั้นมาถึง ให้เราบันทึกเลขมิเตอร์พร้อมกันทุกห้อง ก่อนที่จะมาออกใบแจ้งหนี้ครับ

 • กรณีที่สอง : แต่ละห้องมีกำหนดออกใบแจ้งหนี้ คนละวันกัน

  กรณีที่ธุรกิจเรา มีกำหนดออกใบแจ้งหนี้ของห้องต่างๆ เป็นคนละวันกัน เราขอแนะนำว่า

  ทุกๆวัน ให้ผู้ใช้เข้ามาที่ หน้าหลัก (แดชบอร์ด) แล้วดูในช่อง การจองที่มีกำหนดออกใบแจ้งหนี้วันนี้ เพื่อดูว่าวันนี้มีห้องไหนต้องออกใบแจ้งหนี้บ้าง หลังจากนั้น ให้บันทึกเลขมิเตอร์ของห้องเหล่านั้น ก่อนที่จะออกใบแจ้งหนี้ครับ

  (เนื้อหาเกี่ยวกับการออกใบแจ้งหนี้ อยู่ในบทถัดไป)


3.3. วิธีการ แก้ไขเลขมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำ


บางครั้งเราอาจบันทึกเลขมิเตอร์ผิด เราสามารถกลับเข้ามาแก้ไขได้เสมอ ด้วยวิธีนี้
 • ไปที่หน้า สาขา / ห้อง
 • คลิกปุ่ม บริหารห้อง ของสาขาที่เราต้องการแก้ไขเลขมิเตอร์ค่าไฟฟ้า/น้ำ
 • ไปที่ห้องที่ต้องการแก้ไขเลขมิเตอร์ แล้วคลิกที่ปุ่ม ไฟฟ้า หรือ น้ำ แล้วคลิกที่ ประวัติการบันทึกเลขมิเตอร์
 • ไปที่บันทึกเลขมิเตอร์ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ปุ่ม แก้ไขข้อมูล


4. ใบแจ้งหนี้ >>