1. ติดตั้ง


เมื่อท่านได้ สมัครใช้งาน และยืนยันตัวตนผ่านอีเมลจนสำเร็จแล้ว
ท่านสามารถชมคลิปนี้เพื่อสาธิตวิธ๊การ ติดตั้ง (Setup) ข้อมูลเบื้องต้นเข้าสู่ระบบได้เลยครับ

โดยคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆ ความยาวไม่ถึง 8 นาที2. การจองห้อง (บันทึกผู้เข้าพัก) >>