3. การจองห้อง (บันทึกผู้เข้าพัก)


หลังจากที่ท่านได้ติดตั้งระบบแล้ว เราจะมาแนะนำวิธีการ จองห้อง เข้าระบบกันครับ

คลิปสอนการใช้งานบทที่สามนี้เป็นคลิป ความยาว 20 นาที ที่สอนการจองห้องพัก และ การดูรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองห้องครับ4. มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำ >>