Step 1


Step 2


Step 3ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมมือกับ อพาร์ทเม้นท์เทอรี่ สร้างฟีเจอร์พิเศษ QR Payment by SCB
เพื่อผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ หอพัก และ ธุรกิจให้เช่า
ผู้เช่า สามารถโอนค่าเช่าผ่านการสแกน QR code ด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งยอดโอน ง่าย สะดวกสบายกว่า
ผู้ให้เช่า ไม่ต้องเช็คยอดโอน เพราะระบบจะแจ้งยอดโอนผ่าน LINE และ อีเมล แล้วออกใบเสร็จให้อัตโนมัติ สะดวกและประหยัดเวลาทำงาน
ขั้นตอนการสมัครบริการ QR Payment by SCB
1. แจ้งความประสงค์ใช้บริการ QR Payment by SCB กับธนาคารไทยพาณิชย์โดยคลิกปุ่ม "สนใจสมัคร" ด้านบน
2. ธนาคาธจะติดต่อท่าน (ภายใน 3 วัน ทําการ) เพื่อแจ้งขั้นตอนการสมัคร QR Payment by SCB
3. สมัครใช้งาน QR Payment by SCB ตามขั้นตอน ท่านจะได้รับ Biller ID จากธนาคารหากสมัครสําเร็จ
4. นํา Biller ID ที่ได้มา ไปเปิดใช้งานพีแจอร์ QR Payment by SCB ในเมนู เช็คยอด / ออกใบเสร็จอัตโนมัติ

เงื่อนไขโปรโมชั่น
- สําหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครฟีเจอร์ QR Payment by SCB ธะหว่าง 1 พฤษภาคม 2019 - 31 ธันวาคม 2019
- เมื่อลูกค้าสมัครบริการ QR Payment by SCB เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับ Promotion Code ทาง SMS จากธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 3 วันทําการ
- นำ Promotion Code ที่ได้ มารับสิทธิ์ที่เว็บไซต์ https://apartmentery.com/signup
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรธาบล่วงหน้า
- สิทธิพิเศษตามธายการส่งเสริมภารขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-722-2222